จ๋อมแจ๋ม

เคสรีวิว

ก่อนทำ - หลังทำ - ครบ 6 วัน ตัดไหม - ครบ 4 เดือน

เมื่อก่อนกังวลเรื่องชั้นตาที่ไม่ชัดทำให้แต่งหน้ายาก มีหนังตาตกทำให้ตาดูไม่สดใส แจ๋มอยากได้ชั้นตาแบบสายฝอ อยากให้ดูเฉี่ยวขึ้น แต่ขอให้ตาเข้ากับหน้า

เคสนี้เดิมทีมีปัญหาชั้นตาเล็ก ชั้นตาไม่ชัด หนังตาส่วนเกิน มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หัวตาลึกนิดนิด เบ้าตาค่อนข้างแคบ หมอปุ๊กจึงแก้ไขโดยการทำสองชั้น ตัดแต่งหนังส่วนเกิน แก้กล้ามเนื้อตาให้ตาเปิดโต จัดเรียงไขมันในเบ้าตา ยกหางตาให้เชิด

Case Reviews

Fim

Keen

Kamyui

Jomjam

Sydny

TOP